Przykręcenie blach – w jakim miejscu zakupić blachowkręty?

Jednym z najczęściej zadawanych producentom pytań w sprawie blach jest zapytanie o ich właściwy sposób montażu i przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeśli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (maksymalnie trzy do czterech tygodni od daty fabrykacji), trzeba rozciąć zapakowanie, w którym znajdują się blachy oraz ustawić je pod nieznacznym skosem, by zapewnić spływanie potencjalnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres między wytwórczością a montażem blach ma być dłuższy, wtedy nieodzowne jest rozcięcie paczki, w której blachy pozostały dostarczone przez fabrykanta. Po pewnym czasie pomiędzy arkuszami należy umieścić listwy dystansowe, żeby umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze trzeba przechowywać w miejscu bezpiecznym, przewiewnym i suchym, aby nie doprowadzić do zniszczenia blach przez działanie składników środowiskowych – dlatego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, jaka najbardziej intryguje kupujących blachy, jest sposób gromadzenia blach pomiędzy kupnem a montażem.

Często z powodów technicznych bądź też także budżetowych nie są w stanie albowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie trzeba blach kłaść bezpośrednio na ziemi, gdyż może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych i blokuje odpływ prawdopodobnych wód opadowych, które mogą odnaleźć się w paczce. Poza tym, nie wolno opuszczać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego i bezpiecznego przechowywania potrzebują wolnego dostępu powietrza.

Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy jedynie naciąć paczkę i umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli niemniej jednak kupujący planują trwające dłużej składowanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy pojedynczymi arkuszami listewki dystansowe, aby umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.

You may also like...